Neden Aydınlatma Tasarımı Danışmanlığı?

Aydınlatma, farklı ve sürekli gelişen disiplinlerle teknik olarak zorlayıcı ve sürprizlerle dolu bir alandır.

Sanat ve teknik uygulama ötesinde, aydınlatma tasarımı görünürlüğü ve gerekliliği uygun bir şekilde entegre eder.

Tasarım disiplinleriyle birlikte aydınlatma tasarımı, projenin genel başarısını artırmak ve ek değer sağlamak için proje tasarım ekibinin bir parçası olarak yer alır.

Aydınlatma tasarımı, danışmanın bağımsızlığı sayesinde farklı avantajlar sunar:

 • Teknolojik ve teknik bilgi kullanımı,
 • Mali avantaj sağlayan çözümler üretme.

Faaliyet Alanlarımız:

 • Aydınlatma hesaplama programlarının kullanımıyla aydınlatma proje çözümleri,
 • İnsan sağlığı ve enerji verimliliği açısından en üst düzeyde çevre kalitesine sahip sistemlerin yaratılması, ölçülebilir ve hesaplanabilir aydınlatma yönlerine dikkat edilerek mühendislik altyapımızla,
 • Tasarlanan ortamlar için üç boyutlu görsel çalışmalar,
 • Gerektiğinde mekana uygun ürün tasarımı,
 • Seçilen ürünler için iş sahasını yönlendiren ürün bilgi şablonlarının hazırlanması,
 • Detaylı projelerin Autocad üzerinde hazırlanması ve her bir ürünün toplam miktarlarının belirlenmesi,
 • Tasarım uygulaması sırasında teknik ekibi yönlendirmek, malzeme seçimi ve tedarik aşamasını yönlendirmek.

Nasıl Çalışıyoruz?

Mimari Aydınlatma Tasarımı:

 • Projeye özgü “Konsept Tasarımı”nın hazırlanmasıyla başlıyoruz.
 • Mühendislik bilgisiyle ölçülebilir ve hesaplanabilir aydınlatma yönlerine odaklanıyoruz ve insan sağlığı ve enerji verimliliği açısından kabul edilen uluslararası aydınlatma programlarıyla mekanlar için gerçek değerler elde ederek standartları karşılayan aydınlatma seviyeleri için çalışıyoruz.
 • Projeye gerekli görülürse mekana özel ürün tasarımlarıyla projeyi benzersiz kılıyoruz.
 • Tasarladığımız mekanlar için üç boyutlu görsel çalışmalar yaparak uygulama sonrası durumu görüyor ve gösteriyoruz.
 • Tüm bu aşamaların ardından uygulama projelerini hazırlıyor, seçtiğimiz ürünler için iş sahasını yönlendiren ürün bilgi şablonlarını ve spesifikasyonlarını oluşturuyoruz.

Aydınlatma Danışmanlığı:

 • Aydınlatma tasarım projelerinde, iç ve dış aydınlatmanın her aşamasında benzersiz sorunları çözerek çalışmanın devam etmesini sağlıyoruz.
 • Tasarımın uygulanması sırasında teknik ekibi yönlendiriyoruz.
 • Ürün spesifikasyonlarına uygun olarak yapılması gereken uygulamaları denetlerken, seçim ve tedarik aşamasında öncü oluyoruz.